User:
Pass:
 
Quên mật khẩu?
Xem nhóm tin con
Rối loạn tăng động giảm tập trung chú ý
Rối loạn tăng động giảm chú ý là một bệnh ở một số trẻ lứa tuổi mẫu giáo và những năm đầu bậc tiểu học. Thật khó khăn cho những trẻ này trong việc kiểm soát hành vi và sự tập trung chú ý của chúng.

Xem tiếp...

Rối loạn tăng động giảm tập trung chú ý
Rối loạn tăng động giảm chú ý là một bệnh ở một số trẻ lứa tuổi mẫu giáo và những năm đầu bậc tiểu học. Thật khó khăn cho những trẻ này trong việc kiểm soát hành vi và sự tập trung chú ý của chúng.

Xem tiếp...


Các bài đã đăng:

:: Programmed & Designed by Đỗ Minh Tiến© 2009 ::
:: Powered by Dr. Bùi Tiến Dũng ::