User:
Pass:
 
Quên mật khẩu?
Xem nhóm tin con
Rối loạn loạn thần cấp và nhất thời
“Rối loạn loạn thần cấp và nhất thời” là một nhúm rối loạn khụng đồng nhất, thường xuất hiện trong mối liên quan chặt chẽ với hoàn cảnh hay sự kiện gây stress. Bệnh cảnh khởi đầu cấp, phát triển đầy đủ dưới hai tuần, có những triệu chứng loạn thần rõ rệt như hoang tưởng, ảo giác, tác phong bình thường bị rối loạn nặng. Các triệu chứng loạn thần phong phú, luôn biến đổi và đa dạng. Các rối loạn loạn thần ổn định hoàn toàn chậm nhất là 3 tháng và sau cơn người bệnh không bị biến đổi nhân cách.

Xem tiếp...

Rối loạn loạn thần cấp và nhất thời
“Rối loạn loạn thần cấp và nhất thời” là một nhúm rối loạn khụng đồng nhất, thường xuất hiện trong mối liên quan chặt chẽ với hoàn cảnh hay sự kiện gây stress. Bệnh cảnh khởi đầu cấp, phát triển đầy đủ dưới hai tuần, có những triệu chứng loạn thần rõ rệt như hoang tưởng, ảo giác, tác phong bình thường bị rối loạn nặng. Các triệu chứng loạn thần phong phú, luôn biến đổi và đa dạng. Các rối loạn loạn thần ổn định hoàn toàn chậm nhất là 3 tháng và sau cơn người bệnh không bị biến đổi nhân cách.

Xem tiếp...


Các bài đã đăng:

:: Programmed & Designed by Đỗ Minh Tiến© 2009 ::
:: Powered by Dr. Bùi Tiến Dũng ::